संयुक्त नेपाल अनाथ तथा असहाय बालबालिका समाजको कर्मचारी आवश्यकता परिणाम प्रकाशित…..

संयुक्त नेपाल अनाथ तथा असहाय बालबालिका समाजको कर्मचारी आवश्यकता परिणाम प्रकाशित…..

धनगढी,२१ असाेज ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर २ मा संयुक्त नेपाल अनाथ तथा असहाय बालबालिका समाज को असोज ५ गतेको सुचनाको आधारमा रिसेप्सन, स्वयमसेवक, सेक्युरिटि गार्ड तथा सरसफाईमा गरि जम्मा १६ जनाको सिट भएको सो को निवेदक जम्मा १६२ परेकोले सो मा इच्छुक काम गर्न को अन्र्तवार्ता ६।१६ र ६।२० परेकोले उक्त अनाथ तथा असहाय वालवालिका समाजको तपसिल अनुसारका उम्मेदवार छनौट भएका छन् ।

विज्ञापन