कुछ बात सुनन हए तुम्हरी

१४ असार २०७८, सोमबार
कुछ बात सुनन हए तुम्हरी

कुछ बात सुनन हए तुम्हरी,
कुछ बात सुनान हए तुम्के,
आधो हओँ मए अधुरी मिर जिन्दगी,
जा इकल्लो पलकि याद बतान हए तुम्के,

बहुत अनुशासित हुइगओ मए,
अब जी भरके सतान हए तुम्के,
बर्सौँसे जो धरो रहओँ मनमे,
बे राज दिखान हए तुम्के,

बहुत घुमलओ दुनिया इकल्लो,
अब घुमान हए तुम्के,
तक डारे रहा मेरी गजब प्यारी,
अब डोली बाजा लैके घर लान हए तुम्के

Wedding Story advertisement Of Jems Movies & Photo Studio