नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुको नामावली ,जन्मकुन्डली सहित

नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुको नामावली ,जन्मकुन्डली सहित

धनगढी,८ माघ ।

१) भीमसेन थापा जन्म १८३२/०४/९गोरखा प्रधलामन्त्री एक पटक 

बुबाको नाम अमर सिहं थापा    आमाको नाम सत्यरुपा थापा

२)रगंनाथ पौडेल जन्म १८३० प्रधालमन्त्री एक पटक

बुबाको नाम ब्रजनाथ पौडेल आमाको नाम ….

३)पुष्कर  शाह  जन्म १८४१ प्रधामन्त्री एक पटक

बुबाको नाम  जीव शाह आमाको नाम ….

४)रणजङ पाण्ंडे  जन्म १८४५ काठमाण्डौ प्रधानमन्त्री एक पटक

बुबाको नाम काजी दामोर पाण्डे आमाको नाम ……

५)फतेजङ्ग शाह जन्म १८६२∕०६∕१८ प्रधनामन्त्री दुई पटक

बुबाकानामःप्राण शाह आमाकोनामः…..

६)माथवर सिह थापा जन्म १८५५/०६/१८प्रधानमन्त्री एक पटक

बुबाको नामःनयन सिह थापा आमाको नाम ः……

७)जङ्रग बहादुर राणा जन्मः१८७४/०३/०७ गोरखा प्रधानमन्त्री दुई पटक

बुबाको नामःबालनर सिह कुवंर आमाको नामःगणेश कुमारी  कवंर

८)बम बहादुर कुवंर,राणा जन्म :१८७५ प्रधानमन्त्री एक पटक

बुबाको नाम बालनर सिह कुवंर आमाको नामःगणेश कुमारी  कवंर

९)रणोदिप सिह जन्म ः१८८२ /०१/२२ प्रधानमन्त्री एक पटक

बुबाको नाम बालनर सिह कुवंर आमाको नामःगणेश कुमारी  कवंर

   १०)वीरिसमशेर  जन्म १९०९/०८/२७ प्रधानमन्त्री एक पटक

बुबाकोनाम ःधीरसमशेरआमाको नामःचन्द्र कुमारी जवरा

११)देबसमशेर जन्मः१९१९/०४/०४ प्रधानमन्त्री एक पटक

बुबाकोनाम ःधीरसमशेरआमाको नामःचन्द्र कुमारी जवरा

१२)चन्द्र समशेर जन्मः१९२०/०३/२६प्रधानमन्त्री एक पटक

बुबाकोनाम ःधीरसमशेरआमाको नामःचन्द्र कुमारी जवरा

१३)भीम समशेर जन्म १९२२/०१/०६प्रधानमन्त्री एक पटक

बुबाकोनाम ःधीरसमशेरआमाको नामःचन्द्र कुमारी जवरा

१४)जुद्धसमशेर जन्मः१९३२/०१/१३प्रधानमन्त्री एक पटक

बुबाकोनाम ःधीरसमशेरआमाको नामःचन्द्र कुमारी जवरा

१५) पदम समशेर जन्मः१९३९/०९/१८प्रधानमन्त्री एक पटक

बुबाकोनामःभिम समशेर आमाको नाम……

बुबाकोनामःचन्द्रसमशेर आमाकोनामःलोकभक्तलक्ष्मीदेवी राणा

१७)मातृका प्र.कोइराला जन्मः१९६८/०९/१७विराटनगर प्रधानमन्त्री दुई पटक

बुबाकोनामःकृष्ण प्रसाद कोईराला आमाको नामःमोहन कुमारी कोइराला

१८)टंक प्रसाद आचार्य जन्मः१९६९/०८/१७नवलपरासीप्रधानमन्त्री एक पटक

बुबाको नामःटीका प्रसाद आचार्य आमाको नामःटीका देवी आचार्य

१९)डा.कुवर इन्दजित सिह( के.आइ.सिह)जन्मः१९६३/०१ डोटी प्रधानमन्त्री एक पटक डोटी

बुबाकोनामःकुमार नरध्ज सिह आमाको नामः…..

२०) सुवर्ण समशेर राणा जन्मः१९६७/११/१७ प्रधानमन्त्री एक पटकबुबाकोनामःहिरण्य समशेर राणा आमाको नामःसोम कुमारीदेवी राणा

२१)वि.पी. कोइराला जन्मः१९७१/०५/२४वनारसभारत प्रधानमन्त्री एक पटक

बुबाको नामःकृष्ण प्रसाद कोइराला आमाको नाम दिव्या कोइराला

२२) डा.तुलसी गिरी जन्मः१९८३/०६/२२ सिराहा प्रधानमन्त्री तीन पटक

बुबाको नामःमन्दिप गिरी आमाकोनामःललीता गिरी

२३)सुर्य बहादुर थापा जन्मः१९८४/१२/१५धनकुटा प्रधानमन्त्री चार पटक

बुबाकोनाम :टेक बहादुर थापा आमाको नामःमन कुमारी थापा

२४)किर्तिनिधी विष्ट जन्म १९८३/०९/०६काठमाण्डौ प्रधानमन्त्री तीन पटक

बुबाकोनामःचन्द्रनिधी विष्ट आमाकोनामः………

२५)नगेन्द्र प्रसाद रिमाल जन्मः१९८४धनकुटा प्रधानमन्त्री दुई पटक

बुबाकोनामःविष्णु प्रसाद रिमाल आमाकोनाम ः…..

२६)लोकेन्द्रबहादुर चन्द जन्मः१९९६/११/०३बैतडी प्रधानमन्त्री चार पटक

बुबाकोनाम :महावीर चन्द आमाकोनाम :लक्ष्मी चन्द

२७) मरिचमान सिहा श्रेष्ठजन्मः१९९८/०९/१८सल्यान प्रधानमन्त्री एक पटक

बुबाकोनामःअमर श्रेष्ठ आमाको नामः….

२८) कृष्ण प्रसाद भट्टराई जन्म१९८१वनारस भारत प्रधानमन्त्री दुई पटक

बुबाकोनामःशङ्रकटा प्रसाद भट्रटराई आमाको नामःललीता देवी भट्रटराई

२९) गिरिजा प्रसाद कोइराला जन्मः१९८१/०३/१८वनारस प्रधानमन्त्री चार पटक      बुबाको    नामःकृष्ण प्रसाद कोइराला आमाको नाम दिव्या कोइराला

३०)मनमोहन अधिकारी जन्म :१९७८/०३/१५काटमाण्डौप्रधानमन्त्री एक पटक 

बुबाकोनामःरामचन्द्र अधिकारी आमाकोनामःपुर्ण कुमारी अधिकारी

३१)शेर बहादुर देउवा जन्म २००३/०२/३१डडेल्धुरा प्रधानमन्त्री चार पटक

बुबाकोनामःप्रसाद सिह देउवा आमाकोनामःदुर्गा देवी देउवा

३२)पुष्पकल दाहाल जन्मः२०११/०८/२६कास्की प्रधानमन्त्री एक पटक

बुबाको नामःमुक्तिनाथ दाहाल आमाको नामःभवानी देवी दाहाल

३३)माधव कुमार नेपाल जन्मः२००९/११/१५रौतहट प्रधानमन्त्री एक पटक

बुबाकोनाम :मंगल कुमार उपाध्याय आमाकोनाम :दुर्गा देवी उपाध्याय

३४)झलनाथ खनाल जन्म२००६/१२/०६ इलाम प्रधानमन्त्री एक पटक

बुबाकोनामःपुङ्रकनाथ खनाल आमाको नाम मधुमाता खनाल

३५)डा.बाबुराम भट्रटराई जन्म२०११/०३ गोरखा प्रधानमन्त्री एक पटक

बुबाकोनामःभोज प्रसाद भट्रटराई आमाकानामः धर्म कुमारी भट्रटराई

३६)खिल प्रसाद रेग्मी जन्मः २००६/०२/१८पाल्पा प्रधानमन्त्री एक पटक

बुबाको नाम : दुण्डिराज रेग्मी आमाको नाम : चित्र कुमारी रेग्मी

३७) सुशिल कोइराला जन्मः १९९६/०४/२८ मोरङ्ग प्रधानमन्त्री एक पटक

बुवाको नाम : बोध प्रसाद कोइराला आमाको नाम : कुमुदेबी कोइराला

३८) खडक प्रसाद ओली(के.पी.) जन्म : २००८ तेह्रथुम प्रधानमन्त्री दुई पटक

बुबाको नाम : मोहन प्रसाद ओली आमाको नाम : मधु देवी ओली ।

khangendra
(सो्रत संकलक–ः शिक्षक श्री खगेन्द्र बहादुर थापा श्री दुर्गा आधारभूत वि.धनगढी :१२ जुगेडा, कैलाली )

  

विज्ञापन