सरकारकाे निर्णयकाे स्वागत गर्दै रानाथारू समुदायमा दिप प्रज्वलन (फाेटाे फिक्चर)

सरकारकाे निर्णयकाे स्वागत गर्दै रानाथारू समुदायमा दिप प्रज्वलन (फाेटाे फिक्चर)
एेरपाेर्टमा स्वागत गर्दै
दिप प्रज्वलन गर्दै
रानाथारू लेखिएकाे
सबै जना दिप प्रज्वलन गर्दै
माननिय संसदहरू संग
एेरपाेर्ट झलारीमा मनाए दिपावली

विज्ञापन