भुलके फिर भुल ना सको

भुलके फिर भुल ना सको

भुलके फिर भुल ना सको,
आज सपनोमे तुमके देखो,

आइगइ याद बे पुरानि बात,
पहिलो चोटि जब तुमसे भेटो,

कोसिस त करो रहओँ अपनो बनानको,
पर तुम्हरो कल तुम्हर दिलसे न हटो,

जोडत हओँ दुई दिलके आज मए,
एक रहिगओ वस मिर दिल तुम्हर बिन टुटो ।।

विज्ञापन