धनगढी उपमहानगरपालिका १९ वडाका वडाअध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नामावली

११ माघ २०७७, आईतवार
धनगढी उपमहानगरपालिका १९ वडाका वडाअध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नामावली

कैलाली,११ माघ ।

नेपालका सातवटा प्रदेश मध्य सुदुरश्चिम प्रदेश एक हो ।यो प्रदेश हिमाल , पहाड र तराई मिलेर वनेको प्रदेश हो ।यस काविशेषता आ आफ्नै किसिमका रहेका छन्। किन भने हरेक ठाउमा भाषा सास्कृतिक रहन सहन भेष भुषा चाल चलन रिति रिवाज लवाई खवाइ बोलिचाली रहेको पाइन्छ ।
यस प्रदेशको जनसंख्या २५५२५१७ रहेको छ ।यस प्रदेको क्षेत्रफल१९५३९वर्ग कि.मी रहेकोछ । यस प्रदेशमा संघीय . सांसद १६ प्रदेश सांसद ३२ रहेका छन्।

स्थानियतहहरुमा एक उपमहानगरपालिका तेतिस नगरपालिकाचौपन्नगाउपालिका गरी ८८स्थानियतह रहेका छन् । यस प्रदेशमा जम्मा ९वटा जिल्ला रहेका छन्। त्यस मध्य हिमाली जिल्ला तीनवटा पहाडी जिल्ला चारवटा र तराइ दुईवटा रहेका छन् ।

कैलाली जिल्ला धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रका वडाअध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नामावली यस प्रकार उल्लेगरीएको छ ।
(१)वडा न १ अध्यक्ष श्री सन्तोष मुडभरी
वडा न.१ सदस्य श्री कल्याणी सिंह
वडा न.१ सदस्य श्री विमला कुमारी देवल
वडा न.१ सदस्य श्री सुवास चन्द
वडा न.१ सदस्य श्री धर्म राज उपाध्याय
(२)वडा न २ अध्यक्ष श्री नर बहादुर बम
वडा न.२ सदस्य श्री रत्ना कुमारी बोगटी (विष्ट)
वडा न.२ सदस्य श्री मिना रैका आउजी
वडा न.२ सदस्य श्री मान बहादुर चौाधरी
वडा न.२ सदस्य श्री मान बहादुर सिंह
(३) वडा न. ३ अध्यक्ष श्री बल बहादुर ऐर
वडा न.३ सदस्य पावर्ती देवी सिंह
वडा न.३ सदस्य राधा वि.क
वडा न.३ सदस्य नारायण प्रसाद पाण्डे
वडा न.३ सदस्य ओम विक्रम चन्द
(४)वडा न. ४ अध्यक्ष श्री दिपक कुमार थापा क्षेत्री
वडा न.४ सदस्य माया कुमारी भण्डारी साउद
वडा न. ४सदस्य ग्ांगा देवी वि.क.
वडा न.४ सदस्य छत्र बहादुर वडैल
वडा न.४सदस्य यज्ञ राज जोशी

(५) वडा न. ५ अध्यक्ष श्री हिरा सिंह पातली
वडा न.५सदस्य यसाृेदा भण्डारी
वडा न.५सदस्य माया देवी विश्वक्रमा
वडा न.५सदस्य भुमिराज जोशी
वडा न.५सदस्य बावल कुमार चौधरी
(६) वडा न. ६ अध्यक्ष श्री भागी राम चौधरी
वडा न.६सदस्य भावना चौधरी
वडा न.६सदस्य धर्मा देवी सार्की
वडा न.६सदस्य महेन्द्र बहादुर थापा मगर
वडा न.६सदस्य खुसी राम चौधरी
(७) वडा न. ७ अध्यक्ष श्रीसीता राम राना
वडा न.७सदस्य यमुना कुमारी भट्ट जोशी
वडा न.७सदस्य पुजा वि.क.
वडा न.७सदस्य अर्जुन चौधरी
वडा न.७सदस्य बासु राना थारु
(८)वडा न. ८ अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद वराल
वडा न.८सदस्य तारा कुमारी चौधरी
वडा न.८सदस्य पार्वती देवी वि.क.
वडा न.८सदस्य राम स्वरुप राना
वडा न.८सदस्य प्रदिप के.सी.(खत्री)
(९)वडा न. ९ अध्यक्ष श्री प्रेम बहादुर भण्डारी
वडा न.९सदस्य धौली कठायत
वडा न.९सदस्य शारदा कुमारी ताम्राकार
वडा न.९सदस्य लाहानु चौधरी
वडा न.९सदस्य दिनेश चौधरी


(१०)वडा न. १० अध्यक्ष श्री राजेन्द्र राना
वडा न.१०सदस्य लक्ष्मी देवी राना
वडा न.१०सदस्य गीता पन्त
वडा न.१०सदस्य अम्मर सिंह राना
वडा न.१०सदस्य
(११)वडा न. ११ अध्यक्ष श्री गंगा राम राना
वडा न.११सदस्य खगेश्वरी देवी जोशी
वडा न.११सदस्य चित्रा चौधरी
वडा न.११सदस्य उत्तम राज जोशी
वडा न.११सदस्य बंशी राम रानाथारू
(१२)वडा न. १२ अध्यक्ष श्री गणेश प्रसाद जोशी
वडा न.१२सदस्य रिशनी देवी चौधरी
वडा न.१२सदस्य रीता सुनार
वडा न.१२सदस्य केशव बहादुर विष्ट
वडा न.१२सदस्य विर्ख बहादुर सिंह
(१३)वडा न. १३ अध्यक्ष श्री विजय राज जोशी
वडा न.१३सदस्यसीता देवी राना
वडा न.१३सदस्य निशा कुमारी आउजी
वडा न.१३सदस्य लाल बाहादुर चौधरी
वडा न.१३सदस्य हिरालाल राना थारु
(१४)वडा न. १४ अध्यक्ष श्री राम बजारी थारु
वडा न.१४सदस्य देवी भण्डारी
वडा न.१४सदस्य खगीमाया विश्वक्रमा
वडा न.१४सदस्य डम्मर बहादुर थापा
वडा न.१४सदस्य राम बहादुर नेपाली
(१५)वडा न. १५ अध्यक्ष श्री फूल राम चौधरी
वडा न.१५सदस्य कल्पना कुमारी महरा
वडा न.१५सदस्यसीता देवी सार्की
वडा न.१५सदस्य कलु राम चौधरी
वडा न.१५सदस्य पे्रम राना
(१६)वडा न. १६ अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी
वडा न.१६सदस्य मीना देवी चौधरी
वडा न.१६सदस्य भैसरी देवी सार्की
वडा न.१६सदस्य हरीनारायण राना थारु
वडा न.१६सदस्य कमल राज चौधरी
(१७)वडा न. १७ अध्यक्ष श्री माधव राज राना
वडा न.१७सदस्यसीमा देवी चौधरी
वडा न.१७सदस्य सिलसरी वि.क.
वडा न.१७सदस्य बम बहादुर बोहरा
वडा न.१७सदस्य राम बहादुर चौधरी
(१८)वडा न. १८ अध्यक्ष श्री मुरारी अधिकारी
वडा न.१८सदस्यसीता चौधरी
वडा न.१८सदस्य दुर्गा सार्कीे
वडा न.१८सदस्य गणेश वि.क.
वडा न.१८सदस्य देवबहादुर वि.क.
(१९)वडा न. १९ अध्यक्ष श्री तिलु राम चौधरी
वडा न.१९सदस्य विना देवी चौधरी
वडा न.१९सदस्यसपना वि.क.
वडा न.१९सदस्यरुपलाल चौधरी
वडा न.१९सदस्य सुर्य बहादुर रानाभाट

Wedding Story advertisement Of Jems Movies & Photo Studio