उप–प्रमुख औ उपाध्यक्षके योजना तर्जुमा सम्वन्धी तालिम

६ पुष २०७६, आईतवार
उप–प्रमुख औ उपाध्यक्षके योजना तर्जुमा सम्वन्धी तालिम

धनगढी, ३० अगहन
सुदूरपश्चिम प्रदेशक स्थानीयतहक उपाध्यक्षन र उप–प्रमुखके ताहिं तीन दिनकी योजना तर्जुमा, राजश्व, अनुगमन औ न्यायीक बिषयमे प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भओ हए ।
स्थानीयतहक उपाध्यक्ष औ उप–प्रमुखके योजना तर्जुमा, राजश्व, अनुगमन औ न्याय सम्पादनमे क्षमता अभिवृद्धी करन तालिमकी आयोजना भओ हए । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आयोजनामे तालिम संचालन भओ हए ।
तालिम समापन कार्यक्रममे ै सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग पर्यटन बन औ वातावरण मन्त्री माया भट्ट स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसे भओ आयोजना तालिम स्थानीयतहक उपाध्यक्ष और उप–प्रमुखके दैनिक कार्यसम्पादनमे काम लागन बारो हए बताइ हएँ । मन्त्री भट्ट ज्ञान औ सिपक कमिसे स्थानीयतहक उप–प्रमुख औ उपाध्यक्ष काम करन नाए पाइहएँ ।
धनगढी उप–महानगरपालिकाक उप–प्रमुख सुशीला मिश्र भट्ट तालिमसे योजना तर्जुमा, राजश्व, अनुगमन औ न्याय सम्पादनमे सहयोग मिलहए बताईंहएँ । तालिममे ८८ स्थानीयतहक उपाध्यक्ष औ उप–प्रमुखकी सहभागिता रहए उप–प्रमुख भट्ट बताईं । उप–प्रमुख भट्ट स्थानीयतहक उपाध्यक्ष औ उप–प्रमुखकी संजाल गठन करके जान बताए हएँ । संजालक नेतृत्व धनगढी उप–उपमहानगरपालिका करेहए औ जिल्लामे एक जनै समन्वय करन जिम्मा लै उप–प्रमुख भट्ट बताइ हएँ

Wedding Story advertisement Of Jems Movies & Photo Studio