स्व : नन्दलाल राना

लालझाडि गाउपालिका वडा नं. ५ देखतभुली गाव

बाँडि गाव बैठानपेति ज्यानकि अाहुति देनबाले नन्दलाल रानाक सालिक धरन ताँहि ठाउँ नहए । कैसाे बिडम्बना जा समाजमे ,

विज्ञापन